VÝPOČET KLIMATIZÁCIE

Pri výpočte klimatizácie je nutné brať do úvahy aj ďalšie skutočnosti. Sú to predovšetkým:

  • zateplenie budovy (bytu) – prestup tepla,
  • zdroje tepla, ktoré sa nachádzajú v miestnosti a nepretržite sa používajú,
  • miesto inštalácie (severné oblasti, južné oblasti).

V prípade, že sa jedná o byt, ktorý je rozmermi blízky maximálnym hodnotám je vhodné zvoliť klimatizáciu s vyšším výkonom.

Výkon klimatizácie Veľkosť miestnosti m3 Veľkosť miestnosti m2
(výška 2,7m)
2,5 kW 70 m3 max 25 m2 max
3,5 kW 100 m3 max 35 m2 max
5,2 kW 150 m3 max 55 m2 max
7,1 kW 235 m3 max 75 m2 max