1. Dodávateľ:

ASP Slavomír Pastýr

  • Jesenského 875, 980 61 Tisovec
  • IČO: 33 547 611, DIČ: 1032090983
  • Tel.: 0944 935 560 alebo 0917 273 978
  • Email: aspslavomirpastyr@gmail.com

Zapísaný v obchodnom registri Číslo živn.registra: 609-2419, okresný úrad Rimavská Sobota

2. Objednávka

Objednávka vznikne odoslaním vybraného tovaru „kúpiť“. Obrázok vybraného tovaru je ilustratívny, niekedy môže byť konkrétny model odlišný.

Kúpna zmluva vzniká úhradou objednaného tovaru kupujúcim. Po odoslaní objednávky Vám príde automaticky mail s oznámením o prijatí objednávky.

3. Cena

Uvedené ceny sú s DPH a sú konečné. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. Dodávateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Firma ASP Slavomír Pastýr nie je platcom DPH !!!

4. Spôsob platby a poštovné

Uvedené ceny sú s DPH a sú konečné. Platbu vykonajte prevodom na účet, variabilný symbol číslo objednávky, alebo pri preberaní dobierky kuriérovi.

V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Dodávateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

5. Spôsob dodania

Spoločnosť ASPklíma dodáva klimatizácie, ktoré aj sama montuje. Dodávka klimatizácie bude realizovaná v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 10 pracovných dní od prijatia objednávky. Vo výnimočnom prípade môže dodanie klimatizacie trvať aj dlhšie ak dodavateľ dočasne tovar vypredal. V tom prípade budete bezodkladne informovaný. Spôsob dodania klimatizácie je doručenie kuriérskou službou, poštou, alebo osobný odber. Pred prevzatím si obal klimatizácie skontrolujte či je neporušený, v prípade poškodeného obalu klimatizáciu neprevezmite.

Daňový doklad zasielame automaticky po úhrade platby a prebratí tovaru na Váš e-mail zadaný pri vytváraní objednávky. V prípade reklamácie slúži daňový doklad ako záručný list. V prípade, že platba bola vykonaná pri dobierke sa daňový doklad zasiela po prijatí platby od prepravnej spoločnosti.

6. Záručná doba

Od 1.1.2017 je spotrebiteľská záruka na funkčnosť klimatizácie 2 roky (pokiaľ nie je uvedená iná záruka). Záruka sa vzťahuje len na prípady, keď klimatizáciu nainštaluje spoločnosť ASPklíma, ktorá má na inštalácie klimatizácií oprávnenie, a ak je preukázateľne pravidelne vykonávaný servis a kontrola úniku chladiva aspoň 1x ročne (v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia, ak nie je dohodnuté inak).

Dĺžka záruky na akosť tovaru predaného obchodnej spoločnosti je určená v konkrétnej kúpnej zmluve.

7. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky dodávateľom.

8. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia sa zmluva ruší od začiatku a strany si navzájom vrátia prijaté plnenia. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi. Tovar musí byť nepoužitý! Nie je možné vrátiť klimatizáciu, ktorú si zákazník nechá namontovať.

9. Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia vašej objednávky budú uložené vaše osobné údaje. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.