MONTÁŽ KLIMATIZÁCIE

Po zakúpení a dodaní klimatizácie vykoná servisný technik návštevu zákazníka a spresnia sa podmienky inštalácie vonkajšej + vnútornej jednotky a odvod kondenzátu (vody z klimatizačnej jednotky).

Vykoná sa montáž klimatizácie, pri ktorej firma dodá všetky potrebné komponenty    ( izoláciu, trubky, konzolu, plastové žľaby, kábel ….). V prípade, že prepoj je dlhší ako 3m, alebo sa vyskytnú iné prekážky ( práca vo výške, prieraz steny o hrúbke nad 25cm, železobetónové steny..) sa cena upravuje.

Po montáži sa zaškolí obsluha zariadenia a vystaví faktúra.

CENA ZA MONTÁŽ A SERVIS

 • Montáž u nás zakúpenej vnútornej a vonkajšej jednotky s výkonom do 3.5 kW 300€ + cesta
 • Montáž u nás zakúpenej vnútornej a vonkajšej jednotky s výkonom 5.0 kW a väčším 350€ + cesta
 • Dĺžka prepojovacieho potrubia do 3m, jeden prieraz steny do 25cm
 • V prípade, že prieraz steny je dlhší ako 25 cm, pripočíta sa 1€ za každý cm vrátane zateplenia
 • Montáž sa vykonáva do 15 pracovných dní dní po dodaní klimatizácie
 • Montáž zákazníkom dodanej vnútornej a vonkajšej jednotky je suma ceny za montáž + 50€
  dĺžka potrubia do 3m, jeden prieraz steny do 25 cm + za každý ďalší meter potrubia 25,-€ + cesta.
 • Cena za servis zariadenia 50€ + náklady na cestu (pre našich zákazníkov)

Ak sa bude jednať o montáž v sťažených podmienkach, cena sa navýši podľa situácie a všetky navýšenia budú upresnené pri obhliadke u zákazníka. V prípade, že sa bude montovať klimatizácia, ktorú si dodá zákazník – firma ASP Slavomír PASTÝR zodpovedá iba za montáž zariadenia! Reklamáciu zariadenia v prípade poruchy si zákazník musí vykonať sám.

Záruka na klimatizácie sa vzťahuje na prípady, ak montáž vykoná firma ASP Slavomír PASTÝR a zároveň bude každých 12 mesiacov vykonaná kontrola chladiva našou spoločnosťou.

MIESTA MONTÁŽE KLIMATIZÁCIE

Pri montáži klimatizácie sa cesta vypočíta (Nitra, Trnava a Bratislava) paušálne. Pokiaľ je nutné vykonávať montáž mimo týchto miest, cesta sa vypočíta podľa vzdialenosti. V Banskobystrickom kraji sa cesta vypočítava od miest Banská Bystrica, alebo Tisovec. Ceny za dopravu sa upravujú priebežne.

 • Banskobystrický kraj
 • Nitra
 • Trnava
 • Bratislava