MONTÁŽ KLIMATIZÁCIE

Po zakúpení a dodaní klimatizácie vykoná servisný technik návštevu zákazníka a spresnia sa podmienky inštalácie vonkajšej + vnútornej jednotky a odvod kondenzátu (vody z klimatizačnej jednotky).

Vykoná sa montáž klimatizácie, pri ktorej firma dodá všetky potrebné komponenty    ( izoláciu, trubky, konzolu, plastové žľaby, kábel ….). V prípade, že prepoj je dlhší ako 3m, alebo sa vyskytnú iné prekážky ( práca vo výške, prieraz steny o hrúbke nad 25cm, železobetónové steny..) sa cena upravuje.

Po montáži sa zaškolí obsluha zariadenia a vystaví faktúra.

CENA ZA MONTÁŽ A SERVIS

 • Montáž u nás zakúpenej vnútornej a vonkajšej jednotky s výkonom do 3.5 kW 300€ + cesta
 • Montáž u nás zakúpenej vnútornej a vonkajšej jednotky s výkonom 5.0 kW a väčším 350€ + cesta
 • Dĺžka prepojovacieho potrubia do 3m, jeden prieraz steny do 25cm ( tehla, ytong, pórobeton…. )
 • V prípade, že prieraz steny je dlhší ako 25 cm, pripočíta sa 1€ za každý cm vrátane zateplenia ( tehla, ytong, pórobeton …. )
 • V prípade, že sa jedná o železobetón je cena  za prieraz ( 25 cm steny) o 25,-€ vyššia a za každý centimeter naviac  sa pripočíta 3,-€
 • Montáž sa vykonáva do 15 pracovných dní dní po dodaní klimatizácie
 • Montáž zákazníkom dodanej vnútornej a vonkajšej jednotky je suma ceny za montáž :                                                                                                                                          2,5 kW – 3,5kW je 400 € a 5kW je 500€.
  dĺžka potrubia do 3m, jeden prieraz steny do 25 cm + za každý ďalší meter potrubia 25,-€ + cesta. Pri železobetónovej stene sa cena navýši o 25 € + za každý centimeter 3 €.
 • Cena za servis zariadenia 50€ + náklady na cestu (pre našich zákazníkov)

Ak sa bude jednať o montáž v sťažených podmienkach ( montáž klimatizácie vo výške nad 4m sa pripočíta 50,- €, pri výške nad 10m sa pripočíta 100,- € ), cena sa navýši podľa situácie a všetky navýšenia budú upresnené pri obhliadke u zákazníka. V prípade, že sa bude montovať klimatizácia, ktorú si dodá zákazník – firma ASP Slavomír PASTÝR zodpovedá iba za montáž zariadenia! Reklamáciu zariadenia v prípade poruchy si zákazník musí vykonať sám.

Záruka na klimatizácie sa vzťahuje na prípady, ak montáž vykoná firma ASP Slavomír PASTÝR a zároveň bude každých 12 mesiacov vykonaná kontrola chladiva našou spoločnosťou.

MIESTA MONTÁŽE KLIMATIZÁCIE

Pri montáži klimatizácie sa cesta vypočíta (Nitra, Trnava) paušálne. Pokiaľ je nutné vykonávať montáž mimo týchto miest, cesta sa vypočíta podľa vzdialenosti. V Banskobystrickom kraji sa cesta vypočítava od miest Banská Bystrica, alebo Tisovec. Ceny za dopravu sa upravujú priebežne.

 • Banskobystrický kraj
 • Nitra
 • Trnava